Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych oraz cookies.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu jest: GraphicPoint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ulicy Bukowieckiej 92/166, kod pocztowy: 03-893, NIP: 5252706802, REGON: 367025659, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XII Wydz. Gospod. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000672777, reprezentowaną przez Mariusza Kostro - prezesa zarządu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 3. Kontakt z Administratorem / Operatorem serwisu możliwy jest za pośrednictwem adresu email biuro@graphicpoint.pl

§ 2 Cel i okres przetwarzania

 1. Dane osobowe, podane przez użytkownika w formularzach rejestracji konta oraz zamawiania usługi, wykorzystywane są:
  1. do uruchomienia oraz realizacji usług
  2. do fakturowania usług
  3. do przetwarzania i przechowywania dokumentów finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne pod które podlega Operator
  4. do kontaktu z użytkownikiem w zakresie zamówionej usługi
  5. do kontaktu z użytkownikiem w zakresie utworzonego konta w serwisie
 2. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych, kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; zwana dalej: "Ustawą o ochronie danych osobowych"), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, korekty, usuwania oraz przenoszenia do innego administratora jego danych osobowych.
 4. Dane nie będą przekazywane ani przetwarzane na terytorium państw spoza obszaru UE.
 5. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres trwania zakupionych usług - w zakresie obsługi usług zamawianych przez użytkownika z poziomu założonego wcześniej konta m.in. obsługi konta hostingowego, certyfikatów SSL oraz domen. W zależności od czasu na który została zakupiona usługa dane osobowe mogą zostać przetwarzane i przechowywane przez okres od 1 miesiąca do 1 roku. 

§ 3 Przekazywanie danych

 1. Operator do realizacji zamówionych przez użytkownika usług wykorzystuje usługi podmiotów zewnętrznych, niektórym z nich mogą być przekazywane Twoje dane w poniższym zakresie:
  1. Dostawca płatności Przelewy24.pl, ktego administratorem danych jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań oraz Dostawca płatności (Krajowy Integrator Płatności S.A.)
  2. System fakturowo-księgowy online (Web INnovative Software Sp. z o.o.)
  3. Utrzymywania i rejestracji domen (Consulting Service sp. z o. o., NASK-PIB oraz MSERWIS Sp.z.o.o. sp. k.)
  4. Osoby współpracujące z Operatorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie wspierania działalności na rzecz użytkowników
  5. Portale społecznościowe
  6. Biuro księgowo-rachunkowe na potrzeby prowadzenia dokumentacji finansowej

§ 4 Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail użytkownika przesyłane sa hasła dostępu które użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zmienić.
 3. Połączenie z serwisem operatora następuje przez szyfrowane połączenie HTTPS

§ 5 Cookies

 1. Pliki cookies zapisywane są w pamięci urządzenia użytkownika.
 2. Korzystając z ustawień przeglądarki można w każdej chwili usunąć pliki cookies
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania (logowania - utrzymanie sesji) oraz w celach statystycznych oraz marketingowych (w tym porfilowania)