Usługi

Usługa informatyczna w zakresie obsługi

Zlecenie prac administracyjnych rozliczanych za każdą rozpoczętą roboczo-godzinę.

Przywrócenie backupu do 30 dni

Jednorazowa usługa obejmuje przywrócenie backup'u konta do 30dni.